Nominasjonskomiteens liste logo

Vil du være med og påvirke hvordan kirken styres?

Valgdag er 11. september. Gå inn på ditt bispedømme for å se hvem som står på listene der du bor.
Fra 10. august kan du forhåndsstemme her.

Menighetenes fellesliste

Nominasjonskomiteens liste er menighetenes fellesliste for bispedømmerådsvalg, prioritert av nominasjons­komiteen i hvert bispedømme. Bispedømmerådets oppgaver er blant annet tilsetting av prester og proster, tilskudds­fordeling, høringsuttalelser og strategisk arbeid. Medlemmene utgjør kirkemøtet som møtes årlig.

Midt i kirken

Sammen arbeider vi for mangfold og bredde i den lokale kirken der aktivitetene skjer. Vi støtter opp om arbeidet med kirkelig undervisning og læring, diakoni, gudstjenesteliv, barne- og ungdomsarbeid, kirkemusikk og kultur.

Lokalt forankret

Vi arbeider for en demokratisk kirke med lokal forankring. Du har mulighet til å gi ekstra støtte til den kandidaten du vil prioritere.

Gå inn på ditt bispedømme for å se hvem som står på listene der du bor.