Nominasjonskomiteens liste logo

Vi er med på å styre kirken.

Gå inn på ditt bispedømme for å se medlemmer i bispedømmer og kirkemøtet der du bor.

Fra 10. august kan du forhåndsstemme her.

Menighetenes fellesliste

Nominasjonskomiteens liste er menighetenes fellesliste i hvert bispedømme. Bispedømmerådets oppgaver er blant annet tilsetting av proster, tilskuddsfordeling, høringsuttalelser og strategisk arbeid. Medlemmene utgjør kirkemøtet som møtes årlig.

Midt i kirken

Sammen arbeider vi for mangfold og bredde i den lokale kirken der aktivitetene skjer. Vi støtter opp om arbeidet med kirkelig undervisning og læring, diakoni, gudstjenesteliv, barne- og ungdomsarbeid, kirkemusikk og kultur.

Lokalt forankret

Vi arbeider for en demokratisk kirke med lokal forankring.

Gå inn på ditt bispedømme for å se hvem som er medlemmer.