Nominasjonskomiteens liste logo

Agder og Telemark

Agder og Telemark bispedømme

Agder og Telemark bispedømme er et bispedømme i Den norske kirken som omfatter menighetene i Telemark, samt tidligere Aust-Agder og Vest-Agder, med Kristiansand domkirke som bispesete. Bispedømmet er per 2020 organisert i ni prostier og 110 menigheter.

Agder og Telemark bispedømme innbefatter kommunene: Arendal, Bamble, Birkenes, Bygland, Bykle, Bø, Drangedal, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Hjartdal, Hægebostad, Iveland, Kragerø, Kristiansand, Kvinesdal, Kviteseid, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Nissedal, Nome, Notodden, Porsgrunn, Risør, Sauherad, Seljord, Siljan, Sirdal, Skien, Tinn, Tokke, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Vinje, Åmli, Åseral

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Agder og Telemark bispedømme

Vidar Øvland. Foto.
Vidar Øvland
Alder: 50 år
Bosted: Hesnes, Grimstad
Stilling: Kjøkkenleder, Drottningborg vgs

Jeg vil jobbe for at kirka fortsatt skal være et sted der mennesker finner varme og omsorg, og får et personlig møte med Jesus. Jeg ønsker å være med å forme morgendagens kirke og få på plass en organisasjon som er rustet til å møte fremtiden.

Anne Hansen Vartdal. Foto.
Anne Hansen Vartdal
Alder: 59 år
Bosted: Tromøy, Arendal
Stilling: Rådgiver, Norsk Sykepleierforbund Agder

Jeg er opptatt av at de som oppsøker kirken skal oppleve den aktuell, og med et raust og inkluderende fellesskap. At kirken skal være en pådriver og bidragsyter i samfunnet, for fellesskap og samarbeid mellom tros- og kirkesamfunn. Kirke må handle for å bidra til FN`s bærekraftmål og for å ta vare på Guds skaperverk.

Erik Lunde. Foto.
Erik Lunde
Alder: 44 år
Bosted: Lund, Kristiansand
Stilling: Generalsekretær i Strømmestiftelsen

Jeg ønsker å være med å utvikle en kirke der forskjellige mennesker og ulike generasjoner kan kjenne tilhørighet, som formidler evangeliet til mennesker hele livet og i ulike livssituasjoner, og som viser engasjement for lokalmiljøet og verden.

Tora Skjerkholt Aarnes. Foto.
Tora Skjerkholt Aarnes
Alder: 64 år
Bosted: Akkerhaugen, Midt-Telemark
Stilling: Landbrukssjef for Nome og Midt-Telemark

Jeg er opptatt av at Kirka skal være folkekirke. Kirka må være tilstede der folk er. Det betyr på mange arenaer, men det gjør også at kirkas oppgavefelt er stort og spennende.

Anny Cecilie Suan Wehus. Foto.
Anny Cecilie Suan Wehus
Alder: 21 år
Bosted: Hisøy, Arendal
Stilling: Student

Jeg brenner for arbeid med barn og ungdom. Skape et trygt kristent miljø for ungdommer og barn. Skape flere alternativer for aktiviteter som kristne ungdommer og barn kan komme til. Viktig å dyrke troen og finne troshistorien sin, med litt hjelp fra voksne og andre troende. Jeg vil bidra til at ungdom og barnearbeid får høy prioritet i bispedømme og lokalt.

Anne Marit Sørby. Foto.
Anne Marit Sørby
Alder: 71 år
Bosted: Vrådal
Stilling: Pensjonist

Jeg stiller til valg, fordi jeg er glad i kirken og det den står for. Og fordi jeg ønsker å gjøre en jobb for den. Arbeid med diakoni, eldreomsorg, barn og unge, og gudstjenesten syns jeg er veldig viktig.

Markus Westermoen. Foto.
Markus Westermoen
Alder: 48 år
Bosted: Vågsbygd, Kristiansand
Stilling: Senior Engineer, Digital Products & Automation, hos NOV

Jeg ønsker meg en kirke der menighetene sikres innflytelse også i kirkens øverste organer. Jeg ønsker meg en kirke som er opptatt av trosopplæring og lærer både barn og voksne å lese Bibelen. Jeg ønsker meg en kirke som evner å inkludere alle som ønsker seg et kristent felleskap. Jeg ønsker meg en kirke som vil gjøre Jesus kjent, elsket og etterfulgt.

Turid Torland Håland. Foto.
Turid Torland Håland
Alder: 57 år
Bosted: Lyngdal
Stilling: Regnskapskonsulent

Jeg ønsker å være med i den videre prosessen med den kirkelige organiseringen. Dette for å jobbe for at sentraliseringen ikke blir for sterk på bekostning av bispedømmet og lokalmenighetene / menighetsrådene. Samt være med å utvikle kirka strategisk, som en fortsatt relevant, forkynnende, misjonerende og landsdekkende kirke. Med et stort fokus på barn/ungdom/unge voksne, diakoni og felleskapsbyggende arbeid. Der Jesus er i sentrum.

Simon Psyke Holmebakken. Foto.
Simon Psyke Holmebakken
Alder: 29 år
Bosted: Grimstad
Stilling: Vert og instruktør, Skyland Arendal

Jeg vil at ungdom skal bli hørt og sett, og at de skal føle seg velkomne og at dette er noe de har lyst til å ta en del i.

Sissel Annette Marthinsen. Foto.
Sissel Annette Marthinsen
Alder: 51 år
Bosted: Farsund
Stilling: Lektor

Jeg ønsker en folkekirke med levende menigheter der oppslutningen om gudstjenesten øker og hvor barn, ungdom og voksne kan møte Gud og bli minnet om frelse og håp. Jeg er opptatt av trosopplæring og kirkens samfunnsansvar, og jeg ønsker en kirke som er inkluderende og åpen, og behandler uenigheter med varsomhet og gjensidig respekt for ulike syn.

Randi Sofie Hagen. Foto.
Randi Sofie Hagen
Alder: 68 år
Bosted: Vennesla
Stilling: Pensjonist

Jeg er opptatt av at flest mulig skal kunne finne sin plass i vår lirke. Og jeg er opptatt av at det skal være inspirerende å jobbe i kirken.

Astrid Bøe Grøtteland. Foto.
Astrid Bøe Grøtteland
Alder: 25 år
Bosted: Kristiansand
Stilling: Sosionom

Jeg er opptatt av fellesskap, frivillighet og diakonalt arbeid. Jeg er særlig opptatt av arbeid rettet mot unge voksne og at det legges til rette for at unge voksne kan være en naturlig del av lokalmenighetene.

Tore Thomassen. Foto.
Tore Thomassen
Alder: 67 år
Bosted: Birkenes
Stilling: Musikant, tekstforfatter og komponist

Jeg vil være med og bygge fellesskap, skape relasjoner, styrke kirkens arbeid for barn og ungdom, arbeide for gudstjenester hvor mennesker med ulike funksjonsvariasjoner blir inkludert. Kirken må våge å være kirke, med tydelig trospraksis og inkluderende fellesskap, redusere kirke-byråkratiet, ikke være redd for samtidens aktuelle spørsmål, men inspirere og utfordre mennesker til fortrolig fellesskap med Jesus Kristus, og forenes med ham i kampen for livet i vår verden.

Grete Ingeborg Vestby. Foto.
Grete Ingeborg Vestby
Alder: 53 år
Bosted: Atrå, Tinn
Stilling: Veterinær

Den viktigste saken nå er fremtiden for folkekirken etter løsrivelsen fra staten. Viktig at det lokale engasjementet blir ivaretatt. Økonomien er en utfordring når man har mange gamle kirker som bør ivaretas.

Håkon Gunnar Lindeberg. Foto.
Håkon Gunnar Lindeberg
Alder: 64 år
Bosted: Hesnes, Grimstad
Stilling: Pensjonist

Ønsker å delta i arbeidet som kirken har ansvaret for og at menighetene skal samarbeide mer på tvers av kommunegrensene.