Nominasjonskomiteens liste logo

Bjørgvin

Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin bispedøme er eit bispedøme i Den norske kyrkja som omfattar sokna i Vestland, med Bergen domkirke som bispesete. Dette bispedømet reknast som eit av dei fem historiske bispeseta i Noreg og blei oppretta rundt 1070 som Dioecesis Bergensis.

Desse kommunane høyrer til under Bjørgvin bispedøme: Alver, Årdal, Askøy, Askvoll, Aurland, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Bremanger, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjaler, Gloppen, Gulen, Høyanger, Hyllestad, Kinn, Kvam, Kvinnherad, Lærdal, Luster, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Øygarden, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss.

Kandidatar på nominasjonskomiteens liste i Bjørgvin bispedøme

Faste medlemmer
Turid Fjose. Foto.
Turid Fjose
Alder: 53 år
Bosted: Voss
Stilling: Lungelege

Aktiv i frivillig arbeid innan kyrkje, KFUK-KFUM, hagedyrker og glad i folk! 4 års erfaring frå bispedømmeråd/Kirkemøtet har gitt god innsikt, men har framleis mykje å lære! Eg ynskjer ei sterk lokal kyrkje der tilsette og frivillige arbeider godt saman. Den lokale kyrkjelyden kjenner staden og samfunnet dei står i og eg ynskjer at kyrkja skal vere relevant for heile samfunnet slik det er i dag. DNK skal vere pådriver for vern av menneske, skaperverket og gje vekst for tru.

Dag Sele. Foto.
Dag Sele
Alder: 59 år
Bosted: Stord
Stilling: Lege/Psykiater

Eg har eit ønskje om å medverka til ei kyrkje som alle kan kjenna seg heime i og som gir flest mogeleg eit møte med Jesus. Eg er overbevist at me, for å oppnå dette, treng ei lokal kyrkje med lokal forankring. Kombinasjonen av lokalkyrkjeleg forankring og mangeårig erfaring med politikk og folkevaltrolla, gjer at eg trur eg kan ha noko å bidra med i bispedømmerådet.

Varamedlemmer
Jostein By. Foto.
Jostein By
Alder: 75 år
Bosted: Olden i Stryn
Stilling: Pensjonist. Arbeidde i offentleg forvaltning, sist som rådmann i Jølster kommune

Eg vil at kyrkja skal framstå som truverdig folkekyrkje med rom for alle som søkjer til kyrkja.  Det lokale engasjementet må styrkjast, gjennom forståing for verdien av godt samarbeid og rolleavklaring mellom folkevalde og fagpersonar i kyrkja.  Det må vere plass til mangfaldet, der alle viser respekt for kvarandre og legg større vekt på det som bind saman enn det som skil oss.   Eg vil at kyrkja skal framstå som truverdig folkekyrkje med rom for alle som søkjer til kyrkja. Det lokale engasjementet må styrkjast, gjennom forståing for verdien av godt samarbeid og rolleavklaring mellom folkevalde og fagpersonar i kyrkja. Det må vere plass til mangfaldet, der alle viser respekt for kvarandre og legg større vekt på det som bind saman enn det som skil oss.

Amalie Gjengedal-Eide. Foto.
Amalie Gjengedal-Eide
Alder: 27 år
Bosted: Bergen
Stilling: Lektor

Jeg ønsker at kirken skal være et inkluderende og åpent sted, der alle føler seg velkommen. For meg betyr dette at kirken har plass til, aksepterer, og rommer hele mennesket, med alt dette innebærer. Jeg tenker samtidskulturen har en naturlig plass i kirken, og at man med den får knyttet det kirkelige til våre liv i dag.

Ingeborg Watne Flatland. Foto.
Ingeborg Watne Flatland
Alder: 44 år
Bosted: Førde i Sunnfjord
Stilling: Ungdomsskulelærar

Eg ønsker ei opa og inkluderande kyrkje, der det er rom for alle. Kyrkja må kjempe mot urett og mot skeiv fordeling av ressursar, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Å ta vare på skaparverket er viktig, og kyrkja bør vere eit godt førebilde når det gjeld å leve berekraftig og miljøvenleg.

Kristin Jordheim Bovim. Foto.
Kristin Jordheim Bovim
Alder: 68 år
Bosted: Bergen
Stilling: Utdanningsansvarlig overlege, Haukeland universitetssjukehus

eg er veldig glad i Den norske kirke. Den har gitt meg tilhørighet, venner, oppgaver og muligheter, vært den rammen der jeg fikk leve med min tro. Jeg vil gjerne bidra til at kirken fortsetter å bety mye for folk i fremtiden, med sine nye utfordringer og muligheter. Mitt ønske er en kirke som skaper møteplasser for alle slags folk, i alle aldre og med varierende bakgrunn og behov.

Dag-Olav Bjorøy. Foto.
Dag-Olav Bjorøy
Alder: 65 år
Bosted: Ågotnes, Øygarden kommune
Stilling: Seniorkonsulent (IKT)

Vi har eitt oppdrag: Å forkynne frelsa gjennom Kristus. Dette skjer i den lokale kyrkja. Kyrkjeordninga må leggje til rette for at vi kan bruke mest mogleg ressursar nærast mogleg kyrkjelydane våre, lokalkyrkja må altså få større mynde og ansvar. Kyrkja har samlingar som går på tvers av generasjonar, dette må styrkjast.