Nominasjonskomiteens liste logo

Borg

Borg bispedømme

Borg er et bispedømme i Den norske kirke som omfatter menighetene i østre deler av Viken fylke, med Fredrikstad domkirke som bispesete. Borg bispedømme ble opprettet i 1969. 

Borg bispedømme innbefatter kommunene: Aremark, Ås, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Halden, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Råde, Rælingen, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet, Ullensaker, Våler, Vestby.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Borg bispedømme

Faste medlemmer
Marianne Antonsen . Foto.
Marianne Antonsen
Alder: 53 år
Bosted: Fredrikstad
Stilling: Artist
Erling Birkedal. Foto.
Erling Birkedal
Alder: 68 år
Bosted: Nittedal
Stilling: Pensjonist. Tidligere forsker på MF vitenskapelig høgskole

Jeg ønsker å bidra til en forskjell. Lang erfaring fra Kirkemøtet har gitt god innsikt. Jeg ønsker at lokalkirken skal få mer myndighet, med samlende ledelse. Kirken må være et sted der mennesker opplever seg sett og elsket av Gud. Det må være rom for ulik grad av engasjement og ulike fellesskap. Kirken bør være pådriver i vern av skaperverket.

Varamedlemmer
Mina Fellungstad Nango. Foto.
Mina Fellungstad Nango
Alder: 20 år
Bosted: Råde
Stilling: Student

For meg er det viktig at kirken er et sted der alle skal føle seg velkomne, uansett bakgrunn, kjønn, legning, etnisitet, alder, osv. Jeg mener kirken bør være et samlingspunkt der mennesker kan møtes og finne hverandre. Jeg brenner for mangfold, likestilling og raushet. Jeg har et spesielt engasjement for å få ungdom og unge voksne med i kirken.

Anette Lyche Brautaset. Foto.
Anette Lyche Brautaset
Alder: 51 år
Bosted: Sarpsborg
Stilling: Rektor på en barneskole

Jeg vil jobbe for at kirken skal være et inkluderende fellesskap med rom for tilhørighet, undring og aksept. Mitt engasjement handler om barn og ungdom – at de skal bli sett og få utfordringer som hele mennesker, skapt av Gud! Kirken skal fortsette å være synlig med verdier og engasjement – Det skal merkes at det er en kirke i hver bygd.

Grete K. Framgarden. Foto.
Grete K. Framgarden
Alder: 52 år
Bosted: Åsgreina i Nannestad
Stilling: Høgskolelektor

Jeg stiller til valg fordi jeg er engasjert i kirken. Kirkepolitisk er jeg verken radikal eller konservativ, men jeg er opptatt av at kirken må ha rom for alle. Jeg ønsker meg en raus og livsnær folkekirke, en kirke som gir bud om Guds kjærlighet i verden. Særlige interesseområder: gudstjenesteliv, diakoni, et godt tilbud for alle generasjoner og kirkelig organisering.

Petter Johan Dyhre. Foto.
Petter Johan Dyhre
Alder: 68 år
Bosted: Moss
Stilling: Gårdbruker/pensjonist

Etter åtte år i menighetsråd og kirkelige fellesråd ønsker jeg å være en tydelig stemme for å styrke lokalkirken. Fremme de verdier kirken har, og den ressurs kirken er for samfunnet særlig innenfor diakoni. Det er viktig for meg at alle skal føle seg velkommen i kirken. At kirken er åpen så ofte som mulig. Synliggjøre kirken som kulturbærer og som kulturbygger.

Sidsel Repstad. Foto.
Sidsel Repstad
Alder: 60 år
Bosted: Kolbotn
Stilling: Seniorrådgiver

Jeg er opptatt av lokalkirka og at man fra bispedømmenivå støtter, inspirerer og prioriterer ressurser til beste for menighetsarbeidet. I kommende periode blir det viktig å få på plass en god felles organisering av Den norske kirke. Jeg ønsker en kirke som er åpen og imøtekommende, og et godt sted for trosliv og trosopplæring.