Nominasjonskomiteens liste logo

Borg

Borg bispedømme

Borg er et bispedømme i Den norske kirke som omfatter menighetene i østre deler av Viken fylke, med Fredrikstad domkirke som bispesete. Borg bispedømme ble opprettet i 1969. 

Borg bispedømme innbefatter kommunene: Aremark, Ås, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Halden, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Råde, Rælingen, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet, Ullensaker, Våler, Vestby.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Borg bispedømme

Erling Birkedal. Foto.
Erling Birkedal
Alder: 68 år
Bosted: Nittedal
Stilling: Pensjonist. Tidligere forsker på MF vitenskapelig høgskole

Jeg ønsker å bidra til en forskjell. Lang erfaring fra Kirkemøtet har gitt god innsikt. Jeg ønsker at lokalkirken skal få mer myndighet, med samlende ledelse. Kirken må være et sted der mennesker opplever seg sett og elsket av Gud. Det må være rom for ulik grad av engasjement og ulike fellesskap. Kirken bør være pådriver i vern av skaperverket.

Marianne Antonsen . Foto.
Marianne Antonsen
Alder: 53 år
Bosted: Fredrikstad
Stilling: Artist
Mina Fellungstad Nango. Foto.
Mina Fellungstad Nango
Alder: 20 år
Bosted: Råde
Stilling: Student

For meg er det viktig at kirken er et sted der alle skal føle seg velkomne, uansett bakgrunn, kjønn, legning, etnisitet, alder, osv. Jeg mener kirken bør være et samlingspunkt der mennesker kan møtes og finne hverandre. Jeg brenner for mangfold, likestilling og raushet. Jeg har et spesielt engasjement for å få ungdom og unge voksne med i kirken.

Grete K. Framgarden. Foto.
Grete K. Framgarden
Alder: 52 år
Bosted: Åsgreina i Nannestad
Stilling: Høgskolelektor

Jeg stiller til valg fordi jeg er engasjert i kirken. Kirkepolitisk er jeg verken radikal eller konservativ, men jeg er opptatt av at kirken må ha rom for alle. Jeg ønsker meg en raus og livsnær folkekirke, en kirke som gir bud om Guds kjærlighet i verden. Særlige interesseområder: gudstjenesteliv, diakoni, et godt tilbud for alle generasjoner og kirkelig organisering.

Petter Johan Dyhre. Foto.
Petter Johan Dyhre
Alder: 68 år
Bosted: Moss
Stilling: Gårdbruker/pensjonist

Etter åtte år i menighetsråd og kirkelige fellesråd ønsker jeg å være en tydelig stemme for å styrke lokalkirken. Fremme de verdier kirken har, og den ressurs kirken er for samfunnet særlig innenfor diakoni. Det er viktig for meg at alle skal føle seg velkommen i kirken. At kirken er åpen så ofte som mulig. Synliggjøre kirken som kulturbærer og som kulturbygger.

Sidsel Repstad. Foto.
Sidsel Repstad
Alder: 60 år
Bosted: Kolbotn
Stilling: Seniorrådgiver

Jeg er opptatt av lokalkirka og at man fra bispedømmenivå støtter, inspirerer og prioriterer ressurser til beste for menighetsarbeidet. I kommende periode blir det viktig å få på plass en god felles organisering av Den norske kirke. Jeg ønsker en kirke som er åpen og imøtekommende, og et godt sted for trosliv og trosopplæring.

Rune Natrud. Foto.
Rune Natrud
Alder: 56 år
Bosted: Hemnes, i Aurskog-Høland
Stilling: Adjunkt

Kirken må være et åpent, fargerikt fellesskap hvor det er plass til både de trosbeskjedne og trosfrimodige – hvor mennesker opplever seg sett og elsket av Gud og sin neste. Gjennom lang erfaring fra kirkelig rådsarbeid lokalt, folkevalgt på kommunalt nivå og ulike lederroller i yrkeslivet, er jeg motivert for å gjøre en innsats i kirken.

Lars-Jørgen Myhrer. Foto.
Lars-Jørgen Myhrer
Alder: 30  år
Bosted: Moss
Stilling: esepsjonist Son Spa

Jeg har 8 års erfaring fra Jeløy Menighetsråd, og står på valglisten for kommende periode. Jeg ønsker at kirkene skal være åpne for alle! Uansett bakgrunn!

Govert van den Brink. Foto.
Govert van den Brink
Alder: 66 år
Bosted: Drøbak
Stilling: Pensjonist (fra høst 2023). Tidligere saksbehandler ved Drøbak og Frogn kirkekontor

Jeg ønsker å jobbe for en kirke med lave terskler og stor takhøyde. Menigheten bør ha stort handlingsrom til å utforme sin virksomhet og bygge fellesskap der mennesker i alle aldre og med ulike bakgrunn skal kunne finne sin plass. Solidaritet med de svakeste og vern om skaperverket skal stå sentralt i kirkens arbeid.

Anette Lyche Brautaset. Foto.
Anette Lyche Brautaset
Alder: 51 år
Bosted: Sarpsborg
Stilling: Rektor på en barneskole

Jeg vil jobbe for at kirken skal være et inkluderende fellesskap med rom for tilhørighet, undring og aksept. Mitt engasjement handler om barn og ungdom – at de skal bli sett og få utfordringer som hele mennesker, skapt av Gud! Kirken skal fortsette å være synlig med verdier og engasjement – Det skal merkes at det er en kirke i hver bygd.