Nominasjonskomiteens liste logo

Hamar

Hamar bispedømme

Hamar bispedømme er et bispedømme i Den norske kirken som omfatter menighetene i Innlandet, med Hamar domkirke som bispesete. Bispedømmet er organisert i 10 prostier, 47 kirkelige fellesråd og 163 sogn.

Hamar bispedømme innbefatter kommunene: Alvdal, Åmot, Åsnes, Dovre, Eidskog, Elverum, Engerdal, Etnedal, Folldal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Grue, Hamar, Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Lom, Løten, Lunner, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-Odal, Nordre Land, Os, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Rendalen, Ringebu, Ringsaker, Sel, Skjåk, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Stange, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Vågå, Våler, Vang, Vestre Slidre, Vestre Toten.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Hamar bispedømme

Faste medlemmer
Gunnstein Endal. Foto.
Gunnstein Endal
Alder: 67 år
Bosted: Gjøvik
Stilling: Pensjonist fra 1.3.23, tidligere kirkeverge

Etter 5 år som medlem av Bispedømmeråd og Kirkemøte (valgt som lek kirkelig ansatt) har jeg sett behovet for å ivareta lokalkirkens interesser. Det gjelder tilsetting av prester, fordeling av midler og det å bidra til et godt samvirke mellom arbeidsgiverlinjene. De aller fleste som jobber i menighetene våre er ansatt lokalt, i fellesrådet. Derfor er jeg opptatt av en kirkelig organisering som reflekterer dette og som samtidig bidrar til å styrke frivilligheten, kirkens gull. Det krever en lokal, tilstedeværende ledelse.

Anne Kristine Rossebø. Foto.
Anne Kristine Rossebø
Alder: 60 år
Bosted: Våler i Solør
Stilling: Landbrukssjef

Jeg vil arbeide for en demokratisk folkekirke som er åpen og inkluderende for alle, særlig barn og unge. Det er mange i vårt samfunn i dag som er ensomme og leter etter meningsfulle fellesskap. Kirken skal være et slikt sted. Jeg mener at det kan skapes gode kristne fellesskap selv om vi er uenige. Alle kan delta i samtaler og samvær og få et rikt utbytte, selv om man har ulike synspunkt og overbevisninger. «Miljø, forbruk og rettferd» er kodeord for mye av arbeidet med miljø og solidaritet i Den norske kirke – med enda sterkere kraft må vi fortsette det arbeidet.

Adrian Sagvold Grøndahl. Foto.
Adrian Sagvold Grøndahl
Alder: 24 år
Bosted: Gjøvik
Stilling: Student

Kirkens trosopplæring med lederutvikling og mitt engasjement innen KFUK KFUM har jeg formet meg til den jeg er. Jeg ser at mitt bidrag kan gjøre en forskjell, og som ungdom vil jeg gjerne dele mine erfaringer, mine ønsker og forhåpninger slik at flere på min alder finner veien til kirkens tilbud. Jeg ser at det er behov for nye møteplasser og nye tilbud, dette vil jeg jobbe for.

Varamedlemmer
Nina Aaser Damhaug. Foto.
Nina Aaser Damhaug
Alder: 52 år
Bosted: Flisa
Stilling: Sykepleier

Jeg vil jobbe for en åpen og inkluderende kirke, der alle skal føle seg velkommen, akkurat som du er. Jeg mener det er essensielt å satse på barn og unge – det er de som er fremtiden. Jeg brenner for samarbeid mellom de forskjellige kirkene, sammen er vi sterke. Det er viktig å levere god kvalitet på det arbeidet som blir gjort.

Ragnar Løsnesløkken. Foto.
Ragnar Løsnesløkken
Alder: 49 år
Bosted: Fåvang
Stilling: Daglig leder i Star of Hope Norge

Jeg ønsker en kirke hvor klassisk kristen tro fortsatt skal ha sin naturlige plass. Kirka må bygges nedenfra, hvor større ansvar og flere oppgaver gis til den lokale menigheten. Jeg vil arbeide for at kirka prioriterer undervisning og opplæring, gjennom å ha en god søndagsskole, satse på ungdom og unge voksne ved å styrke arbeidet med bibelgrupper og studieopplegg.

Jennor Sivesindtajet. Foto.
Jennor Sivesindtajet
Alder: 19 år
Bosted: Reinsvoll
Stilling: Student

Som medlem Hamar bispedømmes ungdomsråd (nestleder) har jeg sett at vi ungdommene også har muligheter til å påvirke utviklingen innen kirka vår. Det har motivert meg til å stille som kandidat til Bispedømmerådet. Jeg har vært aktiv i min menighet siden konfirmasjonstiden, og som ungdomsleder har jeg utviklet meg til den jeg er i dag. Jeg ønsker å bidra til at flere ungdommer skal finner sin plass i Den norske kirke – vi har jo så mye å tilby!

Trond Enemo. Foto.
Trond Enemo
Alder: 48 år
Bosted: Stange, opprinnelig fra Moelv
Stilling: Senior kommunikasjonsrådgiver

Menighetene lokalt må ha ressurser, verktøy og støtte for å spre evangeliet, ta vare på folka våre, rekruttere nye medarbeidere, og skape begeistring og fellesskap. Jeg er en erfaren konsensusbygger, med årelang erfaring fra poltikk på fylkesnivå. Lang erfaring fra lokalt menighetsråd, og er nå medlem av bispedømmerådet. Jeg er opptatt av strategisk kommunikasjon og nye kommunikasjonsplattformer. Kirka skal ikke være apolitisk – vi skal være lys og salt i verden, men vi skal være en kirke for alle, uavhengig av partipolitisk syn.

Arne Skogsbakken. Foto.
Arne Skogsbakken
Alder: 63 år
Bosted: Hov
Stilling: Rådmann

Norge er verdens beste land å bo og leve i. Likevel faller stadig flere barn og unge utenfor. Disse barna og ungdommene trenger nestekjærlighet og omsorg. Det kan kirken bidra med, og jeg ønsker å jobbe for at det skjer.

Marianne Kjellgren. Foto.
Marianne Kjellgren
Alder: 57 år
Bosted: Gjesåsen
Stilling: Selvstendig næringsdrivende / fostermor

Historie, kultur og tradisjon rundt våre kirker er viktig å ta vare på. Samtidig er det viktig at forandring kan være positivt. Jeg vil jobbe for en kirke som er for alle, det er viktig og skape gode møteplasser der alle kan ha en mulighet til å bidra for å styrke fellesskapet. Og i arbeidet rundt kirken er det viktig rette arbeidet mot barn og unge, bidra til at de føler et fellesskap og et sted de kan søke for å finne ro og trygghet.