Nominasjonskomiteens liste logo

Møre

Møre bispedøme

Møre bispedøme er eit bispedøme i Den norske kyrkja som omfattar sokna i Møre og Romsdal, med Molde domkirke som bispesete. Det er delt i seks prosti, 32 kyrkjelege fellesråd og 97 kyrkjesokn.

Desse kommunane høyrer til under Møre bispedøme: Ålesund, Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Ørsta, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda.

Kandidatar på nominasjonskomiteens liste i Møre bispedøme

Amalie Valde Berge. Foto.
Amalie Valde Berge
Alder: 27 år
Bosted: Herøy
Stilling: Fisker

Jeg ønsker å se fremgang og vekst, at flere skal få et møte med Jesus, i en kirke med lav terskel. Jeg lengter etter å se vekkelse, ikke minst at unge skal få oppdage meningen med livet og velge å følge Jesus. De trenger tilbud om fellesskap i kirken, også etter konfirmanttiden. Jeg ivrer etter at flere skal oppdage Bibelen som sannhet og som et viktig og godt fundament for livet.

Mildrid Fiske. Foto.
Mildrid Fiske
Alder: 66 år
Bosted: Frei
Stilling: Pensjonist. Tidligere daglig leder/kirkeverge i Kristiansund

Jeg ønsker at kirken fortsatt skal være en raus folkekirke over hele landet. I en fremtidig kirkeordning må det være vekt på lokalkirken og samtidig være en tydelig sammenheng mellom alle nivå i kirken. Kunst og kultur er viktige satsningsområder fremover, ikke minst i formidling av kristen tro og tradisjon. Videre er jeg opptatt av at kirken må ha et tydelig engasjement for klima og miljøspørsmål.

Frode Rabbevåg. Foto.
Frode Rabbevåg
Alder: 64 år
Bosted: Molde
Stilling: Journalist/skribent

Jeg vil arbeide for en kirke der mest mulig av ressursene brukes i lokalmenighetene. Styrking av barne- og ungdomsarbeid er viktig å prioritere og arbeidet med å motivere og gi god utdannelse til mennesker som ønsker å jobbe i kirken er viktig for at vi skal ha nok prester, diakoner, organister, kirketjenere, kateketer, daglige ledere og trosopplærere.

Knut Støbakk. Foto.
Knut Støbakk
Alder: 70 år
Bosted: Vigra
Stilling: Soknerådsleiar i Vigra sokn. Vore fiskar og skipper i over 30 år. 12 år som ordførar og 8 år i fylkespolitikken.

Eg vil ha ei kyrkje med plass til alle, i dag har kyrkja blitt einsretta, og då får ikkje kyrkja blomstre slik eg meiner kyrkja bør.

Ingunn Karijord. Foto.
Ingunn Karijord
Alder: 51 år
Bosted: Grøa i Sunndal
Stilling: Lærar og frilansjournalist

Eg ønskjer å arbeide for at trusopplæringa i kyrkja for barn og ungdom blir styrka og at gudstenesta er ein samlingsstad for heile kyrkjelyden. Kyrkja må vere eit fellesskap prega av kristen omsorg og nestekjærleik kor det er ei sterk givarteneste og misjonsengasjement i kyrkjelydane. Eg ønskar også å arbeide for kyrkja er ei kyrkje for folket i tida.

Solrun Røsvik Sørli. Foto.
Solrun Røsvik Sørli
Alder: 57 år
Bosted: Måndalen
Stilling: Familieterapeut i Rauma kommune

Kirka bør ha takhøyde for alle, enten en er aktiv i menighetsliv eller ikke. Samtidig må det være slik at den som kommer til kirka, skal få del i et klart budskap. Jeg er særlig opptatt av barn og unges oppvekst. Foreldre som vil bære til dåp, må bli møtt med åpenhet og raushet. Vi må tilstrebe at konfirmantene får et godt møte med kirka, med opplevelser som får betydning for dem videre.

Jens Jarl Turøy. Foto.
Jens Jarl Turøy
Alder: 63 år
Bosted: Meisingset
Stilling: Stabssjef, Tingvoll kommune

Jeg ønsker å vektlegge at lokalmenigheten er fundamentet i vår kirkeordning. Kirken bygges nedenfra. Lokalmenigheten kan med fordel få større ansvar og flere oppgaver, økt selvstendighet og handlingsrom. Kirken må være et fellesskap som favner alle mennesker og rommer hele livet. Kirken må vise nestekjærlighet, fremme rettferdighet og verne om skaperverket.

Kristine Elisabet Svendsen. Foto.
Kristine Elisabet Svendsen
Alder: 70 år
Bosted: Molde
Stilling: Pensjonist, tidlegare tilsett som juridisk rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Eg har erfaring som medlem/leiar i soknerådet for Molde domkyrkje og er med i kyrkja som kyrkjevert og som medlem i kyrkja sitt kor. Den norske kyrkja skal omorganiserast. Bispedømerådet som skal veljast nå, skal vere med å gi form og innhald til den nye kyrkjeorganisasjonen. Eg syns dette er ei spennande oppgåve.

Jarle Sæterstøl. Foto.
Jarle Sæterstøl
Alder: 57 år
Bosted: Sula
Stilling: Lærer ved Akademiet vgs Ålesund

Jeg ønsker å være med på å føre kirken videre som en arena hvor mennesker føler seg velkommen og i varetatt. Kirken må være med å skape rom for at den kristne tro kan få komme til utrykk i et mangfold av utrykk.

Ane Marie Holm. Foto.
Ane Marie Holm
Alder: 21 år
Bosted: Trondheim / Hostad i Hustadvika
Stilling: Student ved NTNU: Sivilingeniør i Fysikk og Matematikk

For meg er det viktig at de unge i vårt bispedømme blir møtt av kirka med åpne armer. Barne- og ungdomstiden er essensiell i formingen av livet videre, og det er dermed viktig at kirka er klar for å stille som en trygg havn. Unge trenger å føle at kirka er en plass de kan trives.