Nominasjonskomiteens liste logo

Nidaros

Nidaros bispedømme

Nidaros bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke som omfatter Trøndelag fylke, med Nidarosdomen i Trondheim som bispesete. Det er delt i ni prostier, 38 kirkelige fellesråd og 120 sogn. Nidaros er siden 2011 i særstilling blant norske bispedømmer, ettersom det er to biskoper som residerer der.

Nidaros bispedømme innbefatter kommunene: Åfjord, Flatanger, Frosta, Frøya, Grong, Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Nærøysund, Namsos, Namsskogan, Oppdal, Orkland, Ørland, Osen, Overhalla, Rennebu, Rindal, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Nidaros bispedømme

Faste medlemmer
Jon Fredrik Skauge. Foto.
Jon Fredrik Skauge
Alder: 45 år
Bosted: Fannrem
Stilling: Bonde og konservator ved Sverresborg, Trøndelag folkemuseum

Jeg er opptatt av det kirkelige felleskapet og at kirka skal være samlende for alle. Jeg vil gjerne jobbe for at Nidaros bispedømmeråd skal være en positiv kraft i arbeidet med det kommende 1000-årsjubileet. Fra mitt 25 år lange virke som klokker i Orkdal kirke er jeg sterkt opptatt av liturgi, og jeg vil gjerne bidra med min kunnskap om den norske kirkelige tradisjonen.

Randi Sollie Denstad. Foto.
Randi Sollie Denstad
Alder: 70 år
Bosted: Rissa
Stilling: Pensjonist, tidligere rådgiver

Jeg vil stå opp for lokalkirka. Der skjer det hver dag mye til glede for den mangfoldige befolkningen som bor i kommunen. I min kirke er det rom for alle, der kan alle komme som den de er. Ressurser og riktig kompetanse må på plass for at tjenestene skal bli gode.

Ingrid Meslo. Foto.
Ingrid Meslo
Alder: 50 år
Bosted: Rennebu
Stilling: Bonde og pilegrimsvertskap

Eg er eit engasjert menneskje som ønskjer å vera med å bidra; og gjera kyrkja nær og levande for folk flest. Mi erfaring frå lokalt kyrkjeliv, landbruk og anna organisasjonsliv trur eg kan vera nyttig i arbeidet for å gjera kyrkja open og VIKTIG for oss som bur her. Men òg for framande som kjem hit for å vitja Olavsleden og bygdelaga våre. Eg ønskjer at folk skal få oppleva tryggleik i Guds omsut og at kyrkja vår skal vera eit fellesskap som formidlar det.

Varamedlemmer
Michael Momyr. Foto.
Michael Momyr
Alder: 66 år
Bosted: Trondheim
Stilling: Selvstendig næringsdrivende/ rådgiver

Vi har i dag en folkekirke der det er plass for alle. Gjennom mitt engasjement, ønsker jeg å bidra til å utvikle denne videre, spesielt med vekt på det diakonale arbeid som utføres hver dag rundt om i menighetene. Kirken bør ikke være en arena for partipolitisk debatt, men heller sørge for at vi ser de lange linjene og dermed bidra til en verdiforankring av samfunnsdebatten.

Sunniva Engtrø Lund. Foto.
Sunniva Engtrø Lund
Alder: 21 år
Bosted: Skogn, Levanger
Stilling: Barne- og ungdomsarbeider, Menighetsarbeider

Jeg står for en inkluderende kirke der ungdom kan føle seg trygg. Kirken må være et sted der mennesker i alle aldre opplever seg sett og hørt, med en følelse av at de tas imot med åpne armer, uavhengig av bakgrunn. Jeg har et håp om aktiv ungdom i menighetene, der også kirken kan tilpasse seg moderne tider. Kjærlighet og inkludering er nøkkelen til en god kirke.

Elisabeth Moen Rørvik. Foto.
Elisabeth Moen Rørvik
Alder: 55 år
Bosted: Namsos
Stilling: Universitetslektor i farmasi. Tidligere menighetspedagog i Namsos

Kirken har en viktig plass i livene til menneskene i landet vårt. Jeg ønsker å jobbe for at Kirken i enda større grad fremtrer som en folkekirke, for ALLE. En kirke med inkluderende og motiverende fellesskap, preget av lokalt engasjement. Jeg ønsker en styrking av kvaliteten i møtene «folk flest» har med og i kirken, i forbindelse med dåp, trosopplæringsaktiviteter, konfirmantarbeidet, julegudstjenester o.l. 

Jakop A. N. Stavset. Foto.
Jakop A. N. Stavset
Alder: 28 år
Bosted: Trondheim
Stilling: Borne- og Ungdomskonsulent i NMSU

Etter fleire år i NMSU og andre borne- og ungdomsorganisasjonar har eg erfart at eit godt arbeid her er noko av det viktigaste for å styrke kyrkja for framtida, og for å drive eit godt misjonsarbeid i vårt eige land. Eg ynskjer å arbeide for at kyrkja skal modernisere seg, samtidig som vi kan gje god og bibeltru undervisning til alle medlemmer. Alle fortener å bli sett og anerkjent i kyrkja, som skal vere open for alle som ynskjer eit fellesskap med Jesus, der kyrkja kan rettleie og undervise dei som kjem.

Arnt Nerhoel. Foto.
Arnt Nerhoel
Alder: 69 år
Bosted: Lønset
Stilling: Pensjonist, tidligere gårdbruker og driftssjef i Felleskjøpet

Jeg kan bidra med brei samfunnserfaring fra næringsliv, politikk, menighetsliv og sosialt arbeid. Jeg brenner for ei kirke som er tydelig, og som blir oppfattet som aktuell for barn og unge, der lavkirkelige element kan utfylle en romslig folkekirketradisjon. Vi må kommunisere kirka sitt budskap og aktiviteter som møter dagens samfunnsstrukturer og enkeltmennesker, og ikke være redd for å utfordre oss.

Guri Opland Solem. Foto.
Guri Opland Solem
Alder: 70 år
Bosted: Byåsen, Trondheim
Stilling: Pensjonist. Tidligere innkjøper i Siemens AS

Jeg ønsker å bidra til at kirken skal være for alle. Den skal være en naturlig del av lokalsamfunnet, og ikke bare for de som aktivt søker gudstjenester. Å være en del av kirken kan like gjerne være å gå på en konsert som å delta i gudstjenester. Det kan også være å bidra til et godt nabolag.