Nominasjonskomiteens liste logo

Nord-Hålogaland

Nord-Hålogaland bispedømme

Nord-Hålogaland bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke og omfatter menighetene i Troms og Finnmark, med Tromsø domkirke som bispesete. Det er organisert i 8 prostier, 46 kirkelige fellesråd og 64 sogn.

Nord-Hålogaland bispedømme innbefatter kommunene: Alta, Balsfjord, Bardu, Båtsfjord, Berlevåg, Dyrøy, Gamvik, Gratangen, Hammerfest, Harstad, Hasvik, Ibestad, Kåfjord, Karasjok, Karlsøy, Kautekeino, Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen, Lebesby, Loppa, Lyngen, Målselv, Måsøy, Nessby, Nordkapp, Nordreisa, Porsanger, Salangen, Senja, Skjervøy, Sør-Varanger, Sørreisa, Storfjord, Tana, Tjeldsund, Tromsø, Vadsø, Vardø.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Nord-Hålogaland bispedømme

Marta Kristine Ims. Foto.
Marta Kristine Ims
Alder: 48 år
Bosted: Evenskjer
Stilling: Adjunkt med tilleggsutdanning

Jeg har vært leder i bispedømmerådet i fire år, og har et stort engasjement for kirka i nord. Jeg brenner for å gjøre evangeliet om Jesus kjent, spesielt for barn og unge. Menighetene er «kraftstasjoner» i lokalsamfunnene og bør ha en tydelig stemme i kirkedemokratiet. Samisk og kvensk kirkeliv, menneskeverd, klimasaken og presterekruttering er andre tema som opptar meg.

Marius Storvik. Foto.
Marius Storvik
Alder: 46 år
Bosted: Tromsø
Stilling: Førsteamanuensis i juss

Jeg tror på en åpen nordnorsk folkekirke. Min visjon er en nordnorsk folkekirke for alle – nordmenn, samer, kvener, homofile, transpersoner og konservative. Jeg streber etter å bygge en kirke som virkelig reflekterer det nordnorske samfunnet, og ønsker å bringe min erfaring og innsikt i bispedømmerådet. Jeg vil også styrke kirkens samfunnsengasjement og relevans.

Miriam Zahl. Foto.
Miriam Zahl
Alder: 18 år
Bosted: Hammerfest
Stilling: Ambulanselærling

Jeg ønsker å være med og påvirke kirkens utvikling i årene framover. Alle skal ha en felles kirke og gå til uansett funksjonsnivå, legning, kjønn og etnisitet. Det viktigste for meg er at kirken er åpen for alle, og at vi klarer å formidle Guds kjærlighet og nestekjærlighet som det viktigste i den kristne tro.

Anne-Marit Eira Anti. Foto.
Anne-Marit Eira Anti
Alder: 42 år
Bosted: Karasjok
Stilling: Seniorrådgiver

Jeg ønsker å fremme det samiske språket slik at det blir en naturlig del av kirken. Kirken må ha rom for alle språk. Videre ønsker jeg å bidra til å utvikle det samiske kirkelivet, slik at det er både livskraftig og oppleves relevant.

Lars Anders Bremnes. Foto.
Lars Anders Bremnes
Alder: 60 år
Bosted: Bardufoss
Stilling: Assisterende rektor Nordborg videregående skole

Jeg vil være med i bispedømmerådet fordi jeg er oppriktig glad i Den Norske Kirke, og vil jobbe aktivt for at kirka generelt og gudstjenester og kirkelige handlinger spesielt, fortsatt skal oppleves relevante og meiningsfulle for folk i alle aldre og i alle samfunnslag.

Erling-Andre Stålsett Haneboe. Foto.
Erling-Andre Stålsett Haneboe
Alder: 19 år
Bosted: Hammerfest
Stilling: Tømrerlærling 

Jeg vil jobbe for en inkluderende kirke der alle føler seg velkommen. Som tidligere kirketjener har jeg erfaring fra kirkens teologi i praksis. Jeg mener at de lokale menighetene burde ha mer myndighet til å gjøre sine egne valg. Jeg mener at vi må prøve vårt beste til å tilpasse oss dagens problemstillinger, men at vi enda holder oss til tradisjoner.

Ruth Leonore Stenersen. Foto.
Ruth Leonore Stenersen
Alder: 63 år
Bosted: Tromsø
Stilling: Miljøterapeut

Jeg har erfaring fra menighetsråd og fellesråd i Tromsø. Det er en spennende tid med viktige avgjørelser som tas for kirkeordningen nå. Jeg er opptatt av ny organisering skal tilpasses kommuner av ulik størrelse. Jeg er opptatt av at kirka skal være forankra i sognet og sognet sine organ. Lokal styring fra folkevalgte organ og lokal ledelse av ansatte må vektlegges. Jeg er også opptatt av at vi i nord klarer å rekruttere nok prester. Det diakonale arbeidet i kirka er viktig. Det gode budskap, evangeliet må spre tro og håp i en tid med store endringer i verden.

Jan Henning Pettersen. Foto.
Jan Henning Pettersen
Alder: 76 år
Bosted: Alta
Stilling: Pensjonist. Tidligere kultursjef

Jeg vil at kirka fortsatt skal være en åpen folkekirke for alle. Som leder i Alta kirkelige fellesråd har jeg fått god innsikt i kirkas arbeid. Det er viktig med aktivitet for alle generasjoner, spesielt de unge. I kirka må det legges til rette for ulikt engasjement og ulike fellesskap. Jeg ønsker en kirkeordning som styrker lokal-kirka gjennom mer myndighet.

Kristian Andre Pettersen. Foto.
Kristian Andre Pettersen
Alder: 22 år
Bosted: Tromsø
Stilling: Overstyrmann

Jeg er opptatt av at unge skal bli akseptert i kirken uavhengig av legning. Jeg er også opptatt av at vi skal ta vare på naturen og havet, slik at neste generasjon skal kunne nyte godt av naturens ressurser. Jeg mener at den norske kirke må se fremover og tilpasse seg samfunnsendringer. Kirken må være en god arbeidsgiver for alle ansatte.

Yngve Kristiansen. Foto.
Yngve Kristiansen
Alder: 51 år
Bosted: Honningsvåg
Stilling: Systemingeniør

Jeg ønsker å medvirke til en kirke preget av åpenhet og raushet, som er relevant og til stede i menneskers liv, virke og bevissthet. Spesielt vil jeg arbeide for at kirken styrkes som en god og viktig ressurs i lokalsamfunnet, og hvor menigheten oppleves som trygg og inkluderende for alle. Formidling av det kristne budskap trenger å være mangfoldig og synlig på ulike arenaer. Med bredde i aktivitetene slik at flest mulig ønsker og har mulighet til opplevelsen av nestekjærlighet og fellesskap, både i sin menighet, og i den norske folkekirken.

Anja Lindegård. Foto.
Anja Lindegård
Alder: 56 år
Bosted: Tromsø
Stilling: Veterinær

Jeg ønsker å jobbe for at kirka fortsatt skal ha lokal tilstedeværelse i hele landet, ei kirke som peker på Kristus og møter alle mennesker med glede, omsorg og varme. Jeg er opptatt av at kirka skal være en sterk og aktiv kulturbærer som tar vare på, og skaper ny sang og musikk. Kirka må gi rom for ulike engasjement og fellesskap og ta vare på mangfoldet. Jeg ønsker ei kirke med tydelig engasjement i kampen for menneskeverdet og vern av skaperverket.

Jan Erik Raanes. Foto.
Jan Erik Raanes
Alder: 70 år 
Bosted: Gamvik
Stilling: Pensjonist. Tidligere spesialrådgiver ved Forsvarets museer

Jeg ønsker å bidra til å styrke folkekirkens rolle og betydning for befolkningen langs finnmarkskysten og berge våre gjenreisningskirker fra et økende forfall. Min kirke bidrar til å redusere utenforskap og den tar en aktiv rolle som dialogpartner. Jeg ønsker en kirke som gir håp, legger vekt på likeverd og menneskeverd og har et tydeligere fokus på kirkens betydning for individ og samfunn i møte med vår tids utfordringer.