Nominasjonskomiteens liste logo

Nord-Hålogaland

Nord-Hålogaland bispedømme

Nord-Hålogaland bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke og omfatter menighetene i Troms og Finnmark, med Tromsø domkirke som bispesete. Det er organisert i 8 prostier, 46 kirkelige fellesråd og 64 sogn.

Nord-Hålogaland bispedømme innbefatter kommunene: Alta, Balsfjord, Bardu, Båtsfjord, Berlevåg, Dyrøy, Gamvik, Gratangen, Hammerfest, Harstad, Hasvik, Ibestad, Kåfjord, Karasjok, Karlsøy, Kautekeino, Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen, Lebesby, Loppa, Lyngen, Målselv, Måsøy, Nessby, Nordkapp, Nordreisa, Porsanger, Salangen, Senja, Skjervøy, Sør-Varanger, Sørreisa, Storfjord, Tana, Tjeldsund, Tromsø, Vadsø, Vardø.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Nord-Hålogaland bispedømme

Faste medlemmer
Marta Kristine Ims. Foto.
Marta Kristine Ims
Alder: 48 år
Bosted: Evenskjer
Stilling: Adjunkt med tilleggsutdanning

Jeg har vært leder i bispedømmerådet i fire år, og har et stort engasjement for kirka i nord. Jeg brenner for å gjøre evangeliet om Jesus kjent, spesielt for barn og unge. Menighetene er «kraftstasjoner» i lokalsamfunnene og bør ha en tydelig stemme i kirkedemokratiet. Samisk og kvensk kirkeliv, menneskeverd, klimasaken og presterekruttering er andre tema som opptar meg.

Miriam Zahl. Foto.
Miriam Zahl
Alder: 18 år
Bosted: Hammerfest
Stilling: Ambulanselærling

Jeg ønsker å være med og påvirke kirkens utvikling i årene framover. Alle skal ha en felles kirke og gå til uansett funksjonsnivå, legning, kjønn og etnisitet. Det viktigste for meg er at kirken er åpen for alle, og at vi klarer å formidle Guds kjærlighet og nestekjærlighet som det viktigste i den kristne tro.

Varamedlemmer
Lars Anders Bremnes. Foto.
Lars Anders Bremnes
Alder: 60 år
Bosted: Bardufoss
Stilling: Assisterende rektor Nordborg videregående skole

Jeg vil være med i bispedømmerådet fordi jeg er oppriktig glad i Den Norske Kirke, og vil jobbe aktivt for at kirka generelt og gudstjenester og kirkelige handlinger spesielt, fortsatt skal oppleves relevante og meiningsfulle for folk i alle aldre og i alle samfunnslag.

Anne-Marit Eira Anti. Foto.
Anne-Marit Eira Anti
Alder: 42 år
Bosted: Karasjok
Stilling: Seniorrådgiver

Jeg ønsker å fremme det samiske språket slik at det blir en naturlig del av kirken. Kirken må ha rom for alle språk. Videre ønsker jeg å bidra til å utvikle det samiske kirkelivet, slik at det er både livskraftig og oppleves relevant.

Yngve Kristiansen. Foto.
Yngve Kristiansen
Alder: 51 år
Bosted: Honningsvåg
Stilling: Systemingeniør

Jeg ønsker å medvirke til en kirke preget av åpenhet og raushet, som er relevant og til stede i menneskers liv, virke og bevissthet. Spesielt vil jeg arbeide for at kirken styrkes som en god og viktig ressurs i lokalsamfunnet, og hvor menigheten oppleves som trygg og inkluderende for alle. Formidling av det kristne budskap trenger å være mangfoldig og synlig på ulike arenaer. Med bredde i aktivitetene slik at flest mulig ønsker og har mulighet til opplevelsen av nestekjærlighet og fellesskap, både i sin menighet, og i den norske folkekirken.

Marius Storvik. Foto.
Marius Storvik
Alder: 46 år
Bosted: Tromsø
Stilling: Førsteamanuensis i juss

Jeg tror på en åpen nordnorsk folkekirke. Min visjon er en nordnorsk folkekirke for alle – nordmenn, samer, kvener, homofile, transpersoner og konservative. Jeg streber etter å bygge en kirke som virkelig reflekterer det nordnorske samfunnet, og ønsker å bringe min erfaring og innsikt i bispedømmerådet. Jeg vil også styrke kirkens samfunnsengasjement og relevans.

Erling-Andre Stålsett Haneboe. Foto.
Erling-Andre Stålsett Haneboe
Alder: 19 år
Bosted: Hammerfest
Stilling: Tømrerlærling 

Jeg vil jobbe for en inkluderende kirke der alle føler seg velkommen. Som tidligere kirketjener har jeg erfaring fra kirkens teologi i praksis. Jeg mener at de lokale menighetene burde ha mer myndighet til å gjøre sine egne valg. Jeg mener at vi må prøve vårt beste til å tilpasse oss dagens problemstillinger, men at vi enda holder oss til tradisjoner.