Nominasjonskomiteens liste logo

Oslo

Oslo bispedømme

Oslo bispedømme er Den norske kirkes minste bispedømme i geografisk utbredelse og omfatter menighetene i kommunene Oslo, Asker og Bærum, med Oslo domkirke som bispesete. Det regnes som et av de fem historiske bispesetene i Norge og ble opprettet rundt 1070 som Dioecesis Osloensis.

Oslo bispedømme innbefatter kommunene: Asker, Bærum, Oslo.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Oslo bispedømme

Faste medlemmer
Arve Juritzen. Foto.
Arve Juritzen
Alder: 63 år
Bosted: Vestre Aker prosti
Stilling: Forlegger

Jeg har de siste fire årene vært medlem av Oslo Bispedømmeråd og Kirkemøtet. Yrkesmessig har jeg lang erfaring fra media og forlagsbransjen, nå er jeg daglig leder for Biskop Roses stiftelse. Jeg mener at kirken skal styres nedenifra med sentrum i menighetene. Jeg vil arbeide imot ytterligere vekst i kirkebyråkratiet og ønsker i stedet økte bevilgninger til bedre gudstjenester. Jeg ønsker en åpen folkekirke som inkludere alle og gjør biskop Roses ord til mine: Ingen tro er for liten!

Harald Hegstad. Foto.
Harald Hegstad
Alder: 64 år
Bosted: Søndre Aker prosti
Stilling: Professor

Jeg vil arbeide for en kirke som er tydelig på sitt budskap og som er åpen for alle som vil høre til. Den norske kirke må som folkekirke bli mer etnisk mangfoldig, der kristne fra andre kulturer finner det naturlig å høre til. Jeg vil arbeide for en forenklet organisering der ressursene blir brukt på kirkens kjerneoppgaver.

Jeg har vært medlem av Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet siden 2010, inkludert seks år som bispedømmerådsleder. I fire år var jeg også nestleder i Kirkerådet.

Varamedlemmer
Stig Asplin
Alder: 67 år
Bosted: Vestre Aker prosti
Stilling: Lege

Jeg har vært aktiv i kirken hele mitt voksne liv, bl.a. som MR-leder, foredragsholder og konsertarrangør. Jeg ønsker å bidra til at kirken blir fargerik, tidsaktuell og inkluderende og at konfirmantene våre ikke bare er innom, men får et livslangt forhold til kirken. Vi må levendegjøre kirken og vise at vi er opptatt av hvordan mennesker har det, både i vårt eget nærmiljø og i den store verden. Vi må stå opp mot urett og overgrep, hjelpe svake grupper og vise solidaritet med dem som er rammet av krig.

Piriyanthy S. Skarbø. Foto.
Piriyanthy S. Skarbø
Alder: 36 år
Bosted: Bærum prosti
Stilling: Jurist

Min bakgrunn er fra Den norske kirke og KFUK-KFUM, hvor jeg har vært både frivillig og ansatt i mange år. Jeg vil arbeide for en modig kirke som tar et tydelig standpunkt for de som trenger det mest. Jeg vil arbeider for en åpen kirke med mangfold av ulike mennesker og ulike meninger. Jeg vil arbeide for en tilgjengelig kirke, som er der folk er, slik at flere kan ta del i felleskapet og føle seg hjemme i kirken.

Maria Louise Hansen. Foto.
Maria Louise Hansen
Alder: 20 år
Bosted: Asker prosti
Stilling: Student

Jeg vil være med å skape en kirke som rommer bredt og som utvikler seg i takt med samfunnet. En kirke som står i spissen for å fremme menneskerettigheter og kjemper for et varmere samfunn og en kaldere klode. I 2018 var jeg med på å starte Ten Sing i Spikkestad og har vært styreleder og dirigent i flere år. Videre har jeg gått på Ten Sing Norway og skal være stipendiat der i 2023-2024. Der jobber vi mye med å skape utviklende ungdomsarbeid i menigheter som engasjerer, skaper trygghet og løfter frem unge stemmer. Jeg har også vært mye med i ungdomspolitikken i kirken – både som delegat på ungdomsting i Oslo bispedømme, på Ungdommens kirkemøte og som leder for Ungdomsrådet i Oslo bispedømme. Jeg vil bidra med et ungt perspektiv inn i bispedømmerådet og jeg vil være med på å forme fremtidens kirke.

Stefan Heggelund
Alder: 38 år
Bosted: Vestre Aker prosti
Stilling: Kommunikasjonsleder

Jeg har vært stortingsrepresentant fra 2013-2021. Jobber nå i SafetyWing. Gift, to barn. Jeg mener at det viktigste kirken gjør er å forkynne Jesus korsfestet og oppstanden, at syndene våre tilgis, og at Gud elsker oss så høyt at han heller ville dø enn å leve uten oss. I handling betyr det å rope evangeliet med sitt liv, slik Charles de Foucauld formulerte det. Evangeliet skal alltid forkynnes på våre gudstjenester. Den hellige liturgien er dyrebar og må bevares. En kirke som ignorerer fattigdom er ikke en kirke. Men også: Ressurs- og pengesterke som kanskje tenker «hva skal vi med dette annet enn fine seremonier?» De behøver også evangeliet. For neste generasjon trenger vi en sterk satsing på søndagsskole. For trosforsvaret bør vi ha søkelys på mer apologetisk opplæring i menighetene.

Martin Eia-Revheim. Foto.
Martin Eia-Revheim
Alder: 50 år
Bosted: Oslo Domprosti
Stilling: Prosjektleder

Selv om jeg har flytta mye, har jeg av mine snart 50 år, bodd lengst i Gamle Oslo, med Grønland Kirke som «min kirke». Har tre barn – 8, 12 og 22. De to yngste går på Vålerenga skole. Er ansatt i Sparebankstiftelsen DNB hvor jeg er leder for Eiendom og prosjekter, blant annet med ansvar for Sentralen og Nasjonalgalleriet. I 1998 grunnla jeg klubbscenen BLÅ og har senere vært leder for blant annet Kongsberg Jazzfestival, Kringkastingsorkesteret og Norsk Musikkinformasjon. I fjor ga jeg ut boka «Å sette sammen bitene – en historie om vold, skam og reparasjon» på Cappelen Damm. Jeg har vokst opp i kirka, forlatt kirka og kommet tilbake til kirka.