Nominasjonskomiteens liste logo

Sør-Hålogaland

Sør-Hålogaland bispedømme

Sør-Hålogaland bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke som omfatter menighetene i Nordland, med Bodø domkirke som bispesete. Det er organisert i 8 prostier, 44 kirkelige fellesråd og 86 sogn.

Sør-Hålogaland bispedømme innbefatter kommunene: Alstahaug, Andøy, Beiarn, Bindal, , Bodø, Brønnøy, Dønna, Evenes, Fauske, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lødingen, Lurøy, Meløy, Moskenes, Narvik, Nesna, Øksnes, Rana, Rødøy, Røst, Saltdal, Sømna, Sørfold, Sortland, Steigen, Træna, Værøy, Vågan, Vefsn, Vega, Vestvågøy, Vevelstad.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Sør-Hålogaland bispedømme

Faste medlemmer
Regine Vetleseter Strangstad
Regine Vetleseter Strangstad
Alder: 22 år
Bosted: Bø i Vesterålen
Stilling: Student
Helga Kjellevold
Helga Kjellevold
Alder: 63 år
Bosted: Dønna
Stilling: Pensjonist

Jeg ønsker å bidra med bakgrunn i erfaringer fra menighetsråd/fellesråd, men også som ansatt i kirken i flere år. Jeg er opptatt av at kirken skal være et sted for alle uavhengig av bakgrunn og interesse, det må være rom for ulikt engasjement og ulike typer frivillighet.

Dagens kirkeordning er vanskelig, og med for stor avstand mellom menighet og bispedømmeråd/kirkemøte. Jeg ønsker å arbeide for at folkekirken står sterkt i hele landet, og at kirken er en helhetlig selv om den er forskjellig fra sted til sted. Den norske kirke er en del av den verdensvide kirke.

Trond Gustavson
Trond Gustavson
Alder: 64 år
Bosted: Ballangen i Ofoten
Stilling: Rådgiver i Narvik kommune

Jeg vil jobbe for en kirke som er åpen og inkluderende, Ønsker å bidra til at folk i alle aldre fortsetter å søke til kirken, og særskilt den oppvoksende slekt og unge voksne. De åndelige verdiene er sentrale i arbeidet som folkevalgt i kirken, og representerer grunnlaget for den kultur kirken skal bidra til blir ivaretatt i et samfunn i endring. For meg er kirkemusikken og kirken som kulturinstitusjon viktig.

Har én periode som medlem og leder av menighetsrådet.

Varamedlemmer
Hanne Jakobsen
Hanne Jakobsen
Alder: 63 år
Bosted: Valnesfjord
Stilling: Idrettspedagog, Valnesfjord Helsesportssenter

Jeg vil jobbe for at kirken kan være for alle og at alle mennesker kan oppleve at de er sett, akseptert og elsket av Gud, og at det er plass til dem i den norske kirke.

Jeg ønsker å legge til rette for at det å jobbe i kirken er spennende og positiv, slik at flere ønsker å jobbe i kirken, som prester, kateketer, diakoner og kirkemusikere.

Jeg vil jobbe for at flere ønsker å døpe barna sine og at ungdom ønsker å bli konfirmert i kirken.

Jeg vil også legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner med kommunene.

Jeg har vært medlem i menighetsråd i tre perioder, stort sett som nestleder, og sittet i Fauske kirkelige fellesråd som leder i 8 år. Jeg har også sittet i Sør-Hålogaland bispedømmeråd siste periode 2019-2023, to år som nestleder og to år som leder.

Christian Heidissønn Klaussen
Christian Heidissønn Klaussen
Alder: 25 år
Bosted: Bodø
Stilling: Miljøarbeider på Bodø vgs, alternativ opplæring

Jeg ønsker å jobbe hardere for like rettigheter og medvirkning uavhengig av kjønn, alder og funksjonsevne. Ønsker at universell utforming, representasjon av funksjonshemmede og ungdommer er der beslutningene tas. Sørge for at kirken virkelig er en kirke for alle, der de ansatte og kirkegjengere opplever kirka som et trygt sted og en god arbeidsplass.

Knut Skorpen
Knut Skorpen
Alder: 64 år
Bosted: Dolstad, Vefsn
Stilling: Pensjonist

Folkekirka må være ei åpen og romslig kirke, der både liberale og konservative er velkomne og kan kjenne seg heime.  Kirka må arbeide aktivt for å være en imøtekommende og attraktiv arbeidsplass, der alle ansatte samles under en felles ledelse. Kirka har vært en viktig samfunnsbygger i nordnorske lokalsamfunn, og det må gjøres en innsats for at kirka kan fylle denne funksjonen, også i framtida. Og da må en ivareta både kirkebygget, gudstjenesten og det kristne fellesskapet.

Jeg har erfaring fra menighetsråd, fellesråd og landsrådet i Kirkens arbeidsgiverforening. I dag er jeg styreleder for en barnehage med tilknytning til Dolstad kirke.

Jens Christian Berg
Jens Christian Berg
Alder: 63 år
Bosted: Bindal
Stilling: Kultur- og informasjonskonsulent
Tord Johansen
Tord Johansen
Alder: 69 år
Bosted: Hemnesberget
Stilling: Pensjonist
Ingjerd Martinsen
Ingjerd Martinsen
Alder: 67 år
Bosted: Sørvågen i Moskenes, Lofoten
Stilling: Tidligere lærer i 1.-10. klasse + voksenopplæring

Det viktigste kirka gjør er å satse på barn og ungdom, at de kan finne et sted der det er godt å være og de opplever seg sett og akseptert. For at kirka skal bestå i hele Norge må finansieringen fra sentralt hold være slik at det sikres en grunnbemanning også i små sokn, uavhengig av kommunens økonomi.