Nominasjonskomiteens liste logo

Tunsberg

Tunsberg bispedømme

Tunsberg bispedømme er et bispedømme innen Den norske kirke som omfatter menighetene i Vestfold og Buskerud, med Tønsberg domkirke som bispesete. Det er organisert i 10 prostier, 34 kirkelig fellesråd og 113 kirkesokn.

Tunsberg bispedømme innbefatter kommunene: Ål, Drammen, Færder, Flå, Flesberg, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Horten, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Larvik, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Øvre Eiker, Ringerike, Rollag, Sandefjord, Sigdal, Tønsberg.

Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Tunsberg bispedømme

Faste medlemmer
Sebastian Kaltoft Hansen. Foto.
Sebastian Kaltoft Hansen
Alder: 19 år
Bosted: Sandefjord
Stilling: Lærling innenfor restaurant og serverings fag

Inkludering av ungdom i kirken er viktig for å sikre en sterk og relevant fremtid, spesielt hvis vi ønsker at kirken skal opprettholdes som et trygt og sentralt sted for alle, uavhengig av alder eller bakgrunn. Basert på min erfaring som aktiv ungdomsleder i kirken, opplever mange at de faller fra etter konfirmasjonstiden. Det vil i de kommende årene være essensielt at kirken tilpasser seg og utvikler seg for å kunne imøtekomme de kommende generasjonene.

Gunnbjørg Furuset. Foto.
Gunnbjørg Furuset
Alder: 58 år
Bosted: Sandefjord
Stilling: Seniorveiviser ved Lærings – og mestringssenteret i Sandefjord kommune

Jeg brenner for inkluderende fellesskap, og at vi som lokal folkekirke møter menneskene der de er. Like viktig som våre aktiviteter innenfor kirkeveggene er det å koke havregrøt på ungdomsskolen eller invitere til eldretreff på et seniorsenter. Vi trenger hverandre, sa Kongen i nyttårstalen. Elsk hverandre slik jeg har elsket dere, sa Jesus. Dette inspirer meg til å stille som kandidat til Bispedømmerådsvalget.

Anne Gerd Jorde. Foto.
Anne Gerd Jorde
Alder: 67 år
Bosted: Gol i Hallingdal
Stilling: Pensjonist - tidlegare førskulelærar og kyrkjeverje

Eg meiner det er viktig at kyrkja når ut til yngre generasjonar (barn, ungdom, unge vaksne og barnefamiliar). Vi treng fleire samlingar tilpassa barnefamiliar og kontinuerleg barnearbeid i alle sokn. Eg ynskjer ei auka bevisstgjering av misjonsarbeid innanfor kyrkja. Kyrkja må bli ein plass der absolutt alle kan finne seg til rette uavhengig av meiningar og legning.

Varamedlemmer
Bjørg Herdis Bøe Hansen. Foto.
Bjørg Herdis Bøe Hansen
Alder: 21 år
Bosted: Hønefoss
Stilling: Helsefagmedarbeider
Roar Olsen. Foto.
Roar Olsen
Alder: 66 år
Bosted: Hønefoss
Stilling: Selvstendig journalist og markedsfører

Den norske kirke må synliggjøre seg i større grad. Kirke skal være åpen for alle og terskelen for å komme inn må være lav. Kirken må vise medmenneskelighet, vise seg frem som en positiv inkluderende kirke som bryr seg om andre. Kirken skal være et trygt og varmt sted å komme. Alle som kommer til kirken, skal føle seg verdsatt. Stem gjerne på meg.

Glenn Agung Hole. Foto.
Glenn Agung Hole
Alder: 46 år
Bosted: Drammen
Stilling: Konsulentdirektør og Associate Professor

La oss skape et bærekraftig og inkluderende samfunn med kirken som katalysator! Med min bakgrunn som toppleder, vil jeg jobbe for en kirke som fremmer inkludering og gir lokalkirkene mer autoritet. Sammen kan vi sikre at kirken er et sted der alle føler seg verdsatt og møtt med nestekjærlighet. Stem på meg om du vil bidra til å bygge en kirke som bygger broer og styrker nestekjærlighetens kraft!

Elisabeth Aasland. Foto.
Elisabeth Aasland
Alder: 62 år
Bosted: Nøtterøy
Stilling: Regnskapsfører

Vi må legge til rette for gudstjenester og arrangement som gjør at folk søker til kirken, vår kristne kulturarv og tro. Jeg vil jobbe for at kirken og det gode budskap skal bli en mer naturlig del av folks hverdag. I tillegg må vi være til stede på arenaer der folk ferdes. En åpen, raus og inkluderende kirke.

Marianne Borgersen. Foto.
Marianne Borgersen
Alder: 24 år
Bosted: Mjøndalen
Stilling: Kundekonsulent i Tolkenett

Kirken skal være et sted for alle uansett hvor du er ifra, hvem du er, hvem du elsker eller hvor du har vært. Siden jeg var tretten år, har jeg vært i lokalt ungdomsarbeid og har vært aktiv i ungdomsrådet til Tunsberg. I samfunnet må kirken bli en plass en kan komme og være den en er på utsiden av kirken, den en er i sitt eget og Guds bilde.

Astrid Linnea Svalestuen Boman. Foto.
Astrid Linnea Svalestuen Boman
Alder: 66 år
Bosted: Lier
Stilling: Pedagogisk leder, barnehage

Jeg ønsker at kirken skal være et sted der alle opplever seg sett og elsket av Gud. Kirken trenger å være synlig i nærmiljøene våre ved å skape åpne, inkluderende møteplasser for barn, unge og voksne i menighetene vår. Har lang erfaring fra menighetsråd og styrevern i ulike organisasjoner. Jeg ønsker en kirkeordning der lokalkirken får mer myndighet, med en samlende ledelse.