Nominasjonskomiteens liste logo

Kontakt

Media som ønsker nærmere informasjon om Nominasjonskomiteens lister eller informasjon om tillitsvalgte og intervjuobjekter i bispedømmene kan kontakte nasjonal koordinator og styreleder:

Erling Birkedal
92 83 26 45
erling.birkedal@gmail.com

Besøk vår Facebook-side: facebook.com/nominasjonslisten

Styremedlemmer

Marta Kristine Ims
Nestleder
97 16 25 08 / martakims@gmail.com

Turid Fjose, Bjørgvin
Økonomiansvarlig
41 41 83 26 / fjoseturid@gmail.com

Gunnstein Endal, Hamar
Sekretær
92 04 26 59 / gunnstein@endal.net

Harald Hegstad, Oslo
Styremedlem
99429694 / harald.hegstad@mf.no

Dag Sele, Bjørgvin
1. varamedlem
91 31 37 45 / dag.sele@haugnett.no

Anne Gerd Jorde, Tunsberg
2. varamedlem
97 15 81 34 / agj@glitretid.no