Nominasjonskomiteens liste logo

Kontakt

Media som ønsker nærmere informasjon om Nominasjonskomiteens lister eller informasjon om tillitsvalgte og intervjuobjekter i bispedømmene kan kontakte nasjonal koordinator:

Erling Birkedal
92 83 26 45
erling.birkedal@gmail.com