Nominasjonskomiteens liste logo

Nyheter og dokumentasjon

Høringsuttalelser fra styret i Interesseforeningen

Medlemmer på lista med tillitsverv
og som er med i Kirkerådet, bispedømmeråd og Kirkemøtet 2024-2027

Kirkerådet

 • Harald Hegstad, Oslo (leder)
 • Erling Birkedal, Borg (medlem)
 • Tore Thomassen, Agder – og Telemark (medlem)
 • Amalie Valde Berge, Møre (medlem)
 • Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland (varamedlem)
 • Trond Gustavson, Sør-Hålogaland (varamedlem)
 • Dag Sele, Bjørgvin (varamedlem)

Bispedømmerådene, 2024-25
(valg av leder/nestleder er for to år)

 • Nord-Hålogaland bispedømmeråd: Leder: Marta Kristine Ims
 • Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Nestleder: Helga Kjellevold
 • Nidaros bispedømmeråd: Nestleder: Jon Fredrik Skauge
 • Møre bispedømmeråd: Nestleder: Amalie Valde Berge
 • Bjørgvin bispedømmeråd: Nestleder: Dag Sele
 • Stavanger bispedømmeråd: Nestleder: Kristine Brunvathne Bjerkestrand
 • Agder- og Telemark bispedømmeråd: Leder: Erik Lunde
 • Tunsberg bispedømmeråd: Nestleder: Gunnbjørg Furuset
 • Hamar bispedømmeråd: Nestleder: Gunnstein Endal
 • Borg bispedømmeråd: Nestleder: Erling Birkedal

Tidligere styrer for Interesseforeningen for Nominasjonskomiteens liste (IFNL)

2022-2023

2022–2023 bestod styret for interesseforeningen av:

 • Erling Birkedal, Borg (leder)
 • Harald Hegstad, Oslo (nestleder)
 • Turid T. Håland, Agder og Telemark (kasserer)
 • Frode Rabbevåg, Møre (sekretær)
 • Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland (styremedlem)
 • Turid Fjose, Bjørgvin (1. varamedlem)
 • Øystein Lappegard, Tunsberg (2. varamedlem)