Nominasjonskomiteens liste logo

Om oss

Nominasjonskomiteens liste er uavhengig av kirkepartier og interessegrupper. Medlemmene speiler det mangfoldet av oppfatninger som finnes i menighetene, og har noe ulike saker de arbeider for.

Det er en Interesseforening for nominasjonskomiteens liste som består av medlemmer/varamedlemmer. Foreningen velger et styre som leder felles tiltak og representerer medlemmene.

Ut 2023 (til årsmøtet tidlig i 2024) består styret for interesseforeningen av:

Erling Birkedal, Borg (leder)

Harald Hegstad, Oslo (nestleder)

Turid T. Håland, Agder og Telemark (kasserer)

Frode Rabbevåg, Møre (sekretær)

Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland (styremedlem)

Turid Fjose, Bjørgvin (1. varamedlem)

Øystein Lappegard, Tunsberg (2. varamedlem)