Nominasjonskomiteens liste logo

Om oss

Nominasjonskomiteens liste er uavhengig av kirkepartier og interessegrupper. Medlemmene speiler det mangfoldet av oppfatninger som finnes i menighetene, og har noe ulike saker de arbeider for.

Det er en Interesseforening for nominasjonskomiteens liste som består av medlemmer/varamedlemmer. Foreningen velger et styre som leder felles tiltak og representerer medlemmene.

Styre for interesseforeningen,
valgt på årsmøtet i januar 2024 for to år

  • Erling Birkedal, Borg (leder)
  • Marta Kristine Ims, Nord-Hålogaland (nestleder)
  • Turid Fjose, Bjørgvin (økonomiansvarlig)
  • Gunnstein Endal, Hamar (sekretær)
  • Harald Hegstad, Oslo (styremedlem)
  • Dag Sæle, Bjørgvin (1. varamedlem)
  • Anne Gerd Jorde (2. varamedlem)

Les om hvilke medlemmer på Nominasjonskomiteens liste som har sentrale verv i Den norske kirke, 2024-2027.