Nominasjonskomiteens liste logo

Agder og Telemark

Agder og Telemark Agder og Telemark bispedømme Agder og Telemark bispedømme er et bispedømme i Den norske kirken som omfatter menighetene i Telemark, samt tidligere Aust-Agder og Vest-Agder, med Kristiansand domkirke som bispesete. Bispedømmet er per 2020 organisert i ni prostier og 110 menigheter. Agder og Telemark bispedømme innbefatter kommunene: Arendal, Bamble, Birkenes, Bygland, Bykle, […]