Nominasjonskomiteens liste logo

Stavanger

Stavanger Stavanger bispedømme Stavanger bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke, som omfatter Rogaland med Stavanger domkirke som bispesete. Det er organisert i 9 prosti, 23 kirkelige fellesråd og 90 sogn. Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Stavanger bispedømme Faste medlemmer Varamedlemmer Stem her (Digitalt)