Nominasjonskomiteens liste logo

Nord-Hålogaland

Nord-Hålogaland Nord-Hålogaland bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke og omfatter menighetene i Troms og Finnmark, med Tromsø domkirke som bispesete. Det er organisert i 8 prostier, 46 kirkelige fellesråd og 64 sogn. Nord-Hålogaland bispedømme innbefatter kommunene: Alta, Balsfjord, Bardu, Båtsfjord, Berlevåg, Dyrøy, Gamvik, Gratangen, Hammerfest, Harstad, Hasvik, Ibestad, Kåfjord, Karasjok, Karlsøy, […]