Nominasjonskomiteens liste logo

Sør-Hålogaland

Sør-Hålogaland Sør-Hålogaland bispedømme Sør-Hålogaland bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke som omfatter menighetene i Nordland, med Bodø domkirke som bispesete. Det er organisert i 8 prostier, 44 kirkelige fellesråd og 86 sogn. Kandidater på nominasjonskomiteens liste i Sør-Hålogaland bispedømme Faste medlemmer Varamedlemmer Stem her (Digitalt)