Nominasjonskomiteens liste logo

Valgregler

Valgregler ved kirkevalg og forhåndsstemming

Kirkevalget er et demokratisk valg, og alle som er medlem av Den norske kirke kan stemme ved kirkevalget, fra og med året man fyller 15 år.

Valgdagen er 11. september. Er du usikker på tid og sted i din stemmekrets kan du lese mer på kirkevalget.no.

Det er også mulig å forhåndsstemme, både digitalt og fysisk. Ønsker du forhåndsstemme på nett, kan du gjøre dette mellom 10. august og 6. september.

Skal du forhåndsstemme på papir kan du gjøre dette fra 10. august til 8. september fra soknet der du bor. Skal du forhåndsstemme i et annet sokn må dette gjøres innen 1. september.

Det er ikke mulig å stemme fra utlandet.